De 3 forårsbilleder er alle lavet sammen og samtidig. 3 tomme lærreder på række, og den grønne farve har jeg brugt som basis i billedet, sammen med gult blåt, hvidt, pink. Farverne er lagt på som klatter, striber og stænk i en broget tilfældighed. Jeg har grovfordelt farverne med en skraber, lagt cellofan ovenpå og rullet farverne ud, som når man bruger kagerullen til pizzadejen.

The three paintings of spring are created together simultaneously. Three empty canvas in a row - the green color which I used as a base alongside yellow, blue, white, pink. The colors are applied as blobs, stripes and splashes with mottled randomness. I have distributed the colors roughly with a scraber, placed cellophane on top and rolled out the colors as when you use the cake roll for the pizza dough.

Når jeg tager cellofan papiret af, kan jeg lægge det over på det næste lærred, som så får en farvning og mønsterlægning fra det forrige billede, samtidig med at jeg kommer farver på fra tuberne. Så får også det næste billede en tur med cellofan og rulle.

Når cellofanen er taget af, skraber og trækker jeg farverne, markerer nogle streger, lægger mere farve på, skraber noget af, og skal huske at stoppe arbejdet, når billedet er klar.

After I remove the cellophane paper I lay it on the next canvas and distribute colors and patterns from the previous painting while I apply colors from the tubes.

When the cellophane is removed I scrabe and pull the colors - emphasize lines, apply colors, remove some and must remember to stop working when the painting is ready.

Billederne er malet med akrylfarve, som tørrer rimelig hurtigt.  Man skal derfor arbejde med farverne, mens de er smidige. Efter tørring har de alle fået et beskyttende lag fernis.

Billederne er meget livfulde, og den grønne farve er inspirerer af forårets piblende frodighed.

Billederne præsenterer sig bedst uden ramme.

Størrelse: 38 x 46 cm.

Pris: 1800 kr./stk.

Samlet: 5.000 kr.

The paintings are painted with acrylic painting which dries relatively fast. You must work with the colors while they are soft. They all get a protective layer of lacquer when they have dried.

The paintings are very vivid and the green colour is inspired by the trickling lushness.

They are represented better without a frame.

Size: 38 x 46 cm.

Prize: 1800 dkr. /a piece

All together: 5000 dkr.

Med venlig hilsen/best regards

Lise Lykke